logotype

Zjazd Absolwentów 2023

    Tegoroczny Zjazd Absolwentów z okazji 105 rocznicy istnienia Szkoły odbędzie się  w sobotę 7 października br. (z dwuletnim opóźnieniem spowodowanym ogłoszoną pandemią).

Rejestrację uczestników, przekazanie materiałów okolicznościowych i wydawanie zaproszeń na obiad koleżeński rozpoczynamy w budynku Szkoły od godziny 10:00. Rozpoczęcie oficjalnej uroczystości nastąpi o godzinie 11:00 w auli, na drugim piętrze.

Po części oficjalnej, dla osób które wyraziły chęć uczestnictwa w obiedzie koleżeńskim, wynajęliśmy  salę w restauracji SATYNA obok  budynku NOT-u w pasażu Schillera.

Wpłaty za udział w Zjeździe przyjmować będziemy w szkole, w pokoju Stowarzyszenia (pok. 24) od 6 września w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17-19.
Koszt uczestnictwa w Zjeździe to 100 zł (biuletyn, znaczek okolicznościowy i in.).

Zachęcamy również do wzięcia udziału we wspólnym obiedzie, którego koszt w porozumieniu z restauracją oszacowaliśmy na 200 zł.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z nas wygodniej będzie zgłosić chęć uczestnictwa w Zjeździe drogą elektroniczną. Najlepiej zrobić to wysyłając taką wiadomość na nasz adres mailowy

stowarzyszenie3lo.lodz@gmail.com

załączając potwierdzenie dokonania wpłaty.

Wpłaty z adnotacją "udział w Zjeździe" bądź "udział w Zjeździe i obiedzie" prosimy dokonywać  na konto Stowarzyszenia 

33 1050 1461 1000 0022 8845 3208 w ING Bank-u

Listę osób (imię, nazwisko i rocznik matury), które potwierdziły swoje uczestnictwo i dokonało wpłaty będziemy publikować na stronie internetowej  Stowarzyszenie w zakładce WIADOMOŚCI. Jeżeli osoba wpłacająca nie życzy sobie tego prosimy o zgłoszenie zastrzeżenia.